Lojistik

Lojistiğin Tanımı ve Gelişimi

1990’lı yılların başlarında birçokları için sadece askeri bir kavram olarak algılanan “lojistik”, günümüzde bir çok işletmenin “rekabetçi üstünlüğünü” belirlemede en önemli stratejik unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

Hem ulusal hem de küresel pazarlarda kalıcı olabilmenin ardında “müşteri tatmini” yanında “düşük maliyetleri” de hedefleyen etkin bir lojistik yönetiminin olduğu bilinmektedir.

Benetton, Dell Computers, BMW gibi küresel markaların başarılarının ardında “Lojistik Etkinlik” önemli bir yer tutmaktadır.

“…tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve hammadde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin , planlanması , uygulama ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır.” (Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP

“…hammadde, yarı-mamul ve mamullerin (ve bunlarla ilgili bilgi akışlarının) tedarik, sevkiyat ve depolama süreçlerinin hem işletme içerisinde hem de dağıtım kanalı boyunca stratejik yönetiminin gerçekleştirilmesi ve maliyet etkin sipariş karşılama yöntemleri ile mevcut ve gelecekteki kar maksimizasyonunun sağlanması olarak tanımlanmaktadır.” (Martin Christopher)

* “Lojistiğin Tanımı ve Gelişimi” bölümü Sn. Prof. Dr. Okan Tuna’nın Ders Notlarından faydalanılarak oluşturulmuştur.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
Arama
İletişim
Yukarı Çık