LOGIMEX TMGD-DGSA Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleriyle İlgili Görüşler

LOGIMEX TMGD-DGSA Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleriyle İlgili Eğitim Almış Kursiyerlerin Görüşleri

Bu denli anlaşılması zor bir konuyu bu kadar anlaşılır hale getirmesinden dolayı eğitmenimiz Ümit Seçkin’i son derece başarılı bulmamın yanı sıra; bir eğitmen nasıl olmalı örneğini bu eğitim süresince tüm detaylarıyla deneyimlemiş olmaktan son derece memnuniyet duymuş bulunmaktayım. İlginiz için teşekkür ederim.

Bir lojistik mezunu olarak eğitim merkezinize geldim. TMGD eğitmenimin de Türkiye’de ADR konusunda ilk kez yayımlanan teziyle master programı bitirdiğini öğrendiğimde eğitimin diğer kurumlardan farklı olacağını düşündüm ve iyi ki de sizi tercih ettiğimi gördüm. Maalesef sektörümüzde TMGD eğitimi başlığı altında sınava hazırlık konusunda birçok kurum ve kuruluş var, ben bunlardan birisine gittim ve 3 sefer sınavdan kaldım. Bu %60 kursun hatası %40 kendi hatam. Maalesef eğitim aldığımız kurum ADR – TMGD konusunda uzman kişiler ile çalışmadığı için, eğitim veren kişinin de taşımacılık ve ADR konusunda eksik birçok bilgisinin olması, eğitim veren kurumun soru kaynaklarının yetersiz olması sınavda benim ve birçok arkadaşımın başarısız olmasının nedenidir. Benim tavsiyem bu yazımı okuyacak arkadaşların eğitim kurumunun isminden önce eğitimi alacakları eğitmenin bu alanda uzman olmasına bakmalarıdır, zaten araştırdıkları zaman görecekler ki bu alanda bir tek uzman var oda Sn. Ümit Seçkin hocamız öncülüğünde LOGIMEX kurumudur. Bu sınavda başarılı olacağıma eminim. Çünkü eğitim veren hocam çok iyiydi kurumun soru kaynakları çok çok fazlaydı, sınava daha 25 gün olmasına rağmen sürekli güncel soru paylaşmaları bu kurumu diğer kurumlardan bir adım önce çıkartmaktadır. Bunun için başta Sn. Ümit Seçkin olmak üzere LOGIMEX çalışanlarına teşekkürlerimi borç bilirim.

Başta Ümit Seçkin eğitmenimiz olmak üzere herkese bilgilerinden, ilgilerinden, ikramlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Doğru bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Ümit Seçkin eğitmenimizi candan tebrik ediyorum.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

LOGIMEX TMGD-DGSA-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Takvimi

ÜMİT SEÇKİN ile LOGIMEX TMGD-DGSA-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Takvimi:

LOGIMEX TMGD Eğitimleri;

1. Türkiye’nin İLK “Tehlikeli Madde Lojistiği” Kitabının Yazarı Dr. Ümit SEÇKİN‘in anlatımıyla,
2. En Son Sınav Sistemine Uygun Soru Çözmeye Yönelik,
3. Coffee Break ve Eğitim Materyalleriyle ( 2 Cilt ADR Kitabı, LOGIMEX Çantası ve Diğer Materyaller),
4. Sadece LOGIMEX’ten Eğitim Alan Kursiyerlerimize Özel Sınav Öncesi Yenileme Eğitimi,
5. Merkezi ve Ulaşımı Kolay Eğitim Merkezinde,
6. Taksitli Ödeme İmkanı ile

Gerçekleştirilmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri

LOGIMEX olarak TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimlerimiz devam ediyor.

Mayıs-Haziran-Temmuz Ayları eğitimlerimiz boyunca geçerli olmak üzere KAMPANYALI FİYATlarımız başlamıştır. Sınırlı sayıdaki kontenjanlarımızdan yararlanmak için acele ediniz… Ayrıntılar için tıklayınız.

29 Ağustos Sınavı  için Eğitim Takvimi aşağıdaki gibidir.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Çıkmış Sorular

1- UN 0362 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadar olmalıdır?
A)20 m B)30 m C)40 m D)50 m E)60 m

2- UN 3153’ün sabit bir tanka doldurulması için litre başına izin verilen azami içerik kütlesi ne kadardır?
A)0.11 B)1.14 C)0.98 D)1.04 E)0.50

3- UN NO 2879 tehlikeli maddesi hangi kodlu tank ile taşınır?
A)L10CH B)S4CN C)L1.5CH D)LGBH E)P10BH

4- Uyumluluk grubu 1.5D ve 1.2 etiketlerini taşıyan ambalajları taşıyan araç nasıl işaretlenmelidir?
A)1.5 B)1.2 C)1.4 D)1.6 E)1.1

5- Bir çelik varilin içerisine kaynama noktası 199 oC olan bir madde doldurulmak isteniyorsa varilin doldurma oranı kaçtır?
A)90 B)96 C)94 D)92 E)95

6- UN 1873 hangi ürün ile karışık ambalajlanabilir?
A) 2905 B) 3277 C) 1915 D) 3100 E) 1802

7- Sınıf 7 maddeler tarafından oluşturulan tehlikelerden hangileri baskın olarak kabul edilir?
A)Zehirli gazın emisyonu
B)Yüksek basınç
C)Radyoaktiflik
D)Aşındırıcılık
E)Alevlenebilirlik

8- Paketlenmiş halde UN 0509 tehlikeli maddesini taşıyan araç hangi tünel kategorilerinden geçebilir?
A)A B)E C)AB D)ABCD E)ABCDE

9- Aşağıdaki sınıflandırma kodunun hangisi sınıf 5.1’deki nesneleri ifade eder?
A)OW B)T C)OTC D)O3 E)A

10- Sınıf 3’teki duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar ile Sınıf 4.2’deki pirofonik maddelerin özelliğini taşıyan bir maddenin sınıfı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Sınıf 2 B)Sınıf 3 C)Sınıf 5.2 D)Sınıf 1 E)Sınıf 4.2

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

LOGIMEX TMGD-DGSA-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Başvuru Belgeleri

ÜMİT SEÇKİN ile LOGIMEX TMGD-DGSA-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Başvuru Belgeleri:

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı)
– Öğrenim Durumu Belgesi (4 Yıllık Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti)
– Adli Sicil Kaydı (e-devlet şifresiyle internet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) ya da ilgili Savcılıklardan doğrudan temin edilebilir.)
– Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitim Belgesi (sınavı kazandıktan sonra gerekli olacaktır.)
– Fotoğraf (renkli)

Ayrıntılar için :

http://www.tehlikelimaddeguvenlikdanismani.com

Telefon: 212 – 355 61 72

Mobil: 0 – 541- 654 56 44

E-mail: info@logimextr.com

 

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

ADR Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir?

Tehlikeli maddelerden bir takvim yılında net 50 ton ve üzeri işlem yapan, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak faaliyette bulunan firmaların alması gereken belgedir.

Tehlikeli madde sınıfların sınıf1, 6, 7 sınıfına giren maddeler ile iştigal eden firmalar, işlem miktarına bakılmaksızın tehlikeli madde faaliyet belgesi almak zorundadırlar.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

ADR Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 6-(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet
değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne
başvurmaları gerekir.
a) Başvuru dilekçesi (EK -1),
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini,
kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri
gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı
olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda
kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı
veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli
sicil belgeleri,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin
bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
almaları gerekir

Başvurular, yukarıdaki belgeler ile Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı’ nın bölge müdürlüklerine yapılır

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

TMGD Örnek Soruları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Örnek Sınav Soruları

1. BKN 22 C / PN 22 C olan ve deri yoluyla LD50 28 mg/kg olan bir sıvı için tehlikeli malın tanımını yapınız.

2. Ciddi sonuçlara neden olabilecek mallar (HCDGs) için ADR referans kodunu belirtiniz.

3. Sodyum Fosfit maddesinin “Tehlikeli Madde Tanımı” ADR’ ye göre yapınız. Tünel kısıtlama kodunu ilgili referansı ile birlikte belirtiniz.

4. Turuncu renkli levhanın üst yarısındaki numaraların anlamı nedir?

5. ADR/RID/ADN ve IMDG-Code yönetmeliklerine göre hacmi 450L’yi geçmeyen bir ambalajda tehlike etiketleri ambalajın nerelerine yerleştirilmesi gerekmektedir?

6. ADR Hangi bölümde sınırlı miktarlarda ambalajlanmış ürünler ile ilgili yapılması gereken işaretlendirmeler açıklanmıştır.

7. Parlama noktası ne anlama gelmektedir?

8. Sınıf 2 gazlarda A harfi ne anlama gelmektedir?

9. Aşındırıcı maddelerin sınıflandırılmasında aşağıdaki kriterlerin hangisi önem arz eder?

A.Deriye Etki                                            B.Cama etki                                 C.Kauçuk maddesine etki

D.Ahşap maddesine etki                      E.Viskozite                                   F.Parlama noktası

10. UN 1295 Triklorsilan maddesi Sınıf 4.3 içerisinde yer almaktadır. Maddenin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A.ADR Bölüm 1.1.3.6’ya göre söz konusu maddeden muaf olarak 20kg’a kadar muaf olarak taşınabilir

B.Triklorsilan maddesi ADR Bölüm 1.1.3.6 tablosunda yer almamaktadır. Dolayısıyla söz konusu madde muaf olarak taşınamaz.

C.Triklorsilan maddesi ADR Bölüm 1.1.3.6 tablosunda yer almamaktadır. Dolayısıyla karayollarında taşınması yasaklanmıştır.

D.Triklorsilan maddesi ADR Bölüm 1.1.3.6’ maddesine göre taşıma kategorisi 0 olarak sınıflandırılmıştır.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Dr. Ümit SEÇKİN’ in en son ve “Tehlikeli ve Kimyevi Madde Taşımacılığı Rehberi”nde yayımlanan yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Türkiye’nin ADR Yolcuğu Devam Ediyor: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (DGSA)

Türkiye, 2007 yılında ADR mevzuatına uygun olarak revize edilerek düzenlenen Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik ile birlikte çıktığı ADR yolculuğuna, bugünlerde yine ADR mevzuatı temeline dayanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ ile devam ediyor.

http://www.lojistikdunyasi.com/tehlikeli-madde-guvenlik-danismanligi-tmgd.html

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

ALARA Tarım Eğitimi LOGIMEX Bünyesinde Tamamlandı. In-House Devam Edecek.

Dünyanın En Büyük Yaş Meyve İhracatçılarından Biri Olan ALARA Agriculture Firması’ na verdiğim “Gümrük ve TIR Mevzuatı” ile “Uluslararası Lojistik ve Dış Ticaret Operasyonları” Seri Eğitimleri İstanbul’ da Tamamlandı.

In-House olarak Bursa’ da Devam edecek olan eğitimlerimizde, Firmamızın Diğer Personelleri de Güncel Gelişmeler Konusunda Bilgilendirilecekler…

ÜMİT SEÇKİN

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Vossloh Rail Technologies Eğitimleri Devam Ediyor..

Dünyanın En Büyük Demiryolu Ekipmanları Üreticisi VOSSLOH ile Haziran 2013 Tarihinden İtibaren Devam Eden Eğitimlerimiz Denizyolu Tramp-Charter Party Sözleşmeleri ile Devam Ediyor.

Uzun Vadede Yaz Aylarına Kadar Devam Edecek Olan Eğitimlerimizin Bir Diğer Ayağı Uluslararası Satın Alma Olacak..

Ümit SEÇKİN

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
Arama
İletişim
Yukarı Çık