ADR Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır?

Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 6-(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet
değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne
başvurmaları gerekir.
a) Başvuru dilekçesi (EK -1),
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini,
kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri
gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı
olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda
kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı
veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli
sicil belgeleri,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin
bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
almaları gerekir

Başvurular, yukarıdaki belgeler ile Ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı’ nın bölge müdürlüklerine yapılır

Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Friendfeed'te Paylaş
Linkedin'de Paylaş
Google'da Paylaş
Delicious'ta Paylaş
Technorati'de Paylaş

Benzer Yazılar

Bu yazı için yorumlar kapalı.

Arama
İletişim
Yukarı Çık